• Poland, Ukraine
  • +48 42 203 12 23
  • biuro@athenapm.pl

HRkariera

W ATHENA Property Management Sp. z o.o. wierzymy, że podstawą naszego sukcesu jest wykwalifikowana i rzetelna kadra na każdym poziomie struktury organizacyjnej. Jakość usług zależy głównie od posiadanych zasobów ludzkich, dlatego nasza firma stawia duży nacisk na poszukiwanie osób kreatywnych, chętnych do poszerzania wiedzy i gotowych na wyzwania, jakie stawiają przed nami nasi klienci. Nasz sukces w dużej mierze uzależniony jest od motywacji oraz umiejętności docenienia wkładu w rozwój naszej firmy. Polityka zatrudniania ATHENA ma na celu poszukiwanie osób kreatywnych, otwartych na nowe możliwości rozwoju i doskonalenie swoich zdolności i umiejętności.
Pracownicy w ATHENA są najcenniejszym zasobem firmy. Szukamy pośród nich przyszłych liderów i rozwijamy ich umiejętności poprzez różnorodne programy szkoleniowe i treningi menadżerskie.

Kodeks postępowania
  • przeciwdziałanie korupcji,
  • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji,
  • odpowiedzialność korporacyjna,
  • zasady pracy wg ścisłych procedur ATHENA,
  • zasady przestrzegania savoir-vivre.
aplikuj

Wyślij CV (wraz z aktualnym zdjęciem) na adres: biuro@athenapm.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać treść wg poniższego wzoru: „JAN KOWALSKI – CV – STANOWISKO”