• Poland
  • +48 42 203 12 23
  • biuro@atenapm.pl

quality controlkontrola jakości

Każdy zespół pracowników ATENA koordynowany jest przez Project Managerów, którzy mają za zadanie kierować usługą zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Praca zespołów wykonawczych wspomagana jest sprawdzonymi i dobrze działającymi procedurami wewnętrznymi, nad którymi ciągłą kontrolę prowadzi kadra zarządzająca. Zatrudniamy nasz personel wg ścisłych procedur HR, utrzymując tym samym wysoką jakość usług. ATENA ściśle przestrzega procedur kontrolowanych na bieżąco przez kadrę managerów, są nimi przede wszytkim:

  • przestrzeganie przepisów BHP,
  • staranne wykonanie przydzielonych prac,
  • utrzymanie ustalonych standardów wykonywanej usługi,
  • współpraca przy optymalizacji procesów pracy.
Skuteczne narzędzia do pomiaru jakości

Mając na uwadze bezpieczeństwo i utrzymanie ciągłej wysokiej jakości usług u naszego Klienta, ATENA przygotowała własne  narzędzia do pomiaru i poprawy jakości:

  1. HelpDesk SSL – kontrola online.
  2. Kontrola jakości zewnętrzna – zadowolenie Klienta.
  3. Kontrola jakości wewnętrzna – jakość wykonywanych usług.

Zarządzanie projektem

ATENA – zespół specjalistów posiada bardzo duże doświadczenie w projektach property management, investment, facility management oraz usługach tzw. „miękkich”. Do poszczególnych projektów zawsze wybierani są z wielką starannością odpowiedni usługodawcy i partnerzy. Zespół specjalistów zawiera niezbędne umowy, kontroluje zgodność z terminami w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, a także nadzoruje i zatwierdza dostarczone usługi. Gwarantujemy profesjonalne i w pełni kontrolowane zarządzanie projektami – od ich opracowania do zakończenia realizacji. Każdy wdrażany projekt przez ATENA wykonywany jest według przygotowanej implementacji, a czas (1 do 3 miesięcy) wdrożenia opracowywany jest w zależności od jego rodzaju i wielkości.