• Poland, Ukraine
 • +48 42 203 12 23
 • biuro@athenapm.pl

property managementZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ATHENA oferuje pełen zakres usług, począwszy od zarządzania nieruchomością, po obsługę techniczną obiektu oraz zintegrowane z nimi usługi. Zapewniamy nie tylko komfort użytkowania obiektu, ale również podejmowanie działań mających na celu podniesienie wartości zarządzanego obiektu. Bogate doświadczenie umożliwia profesjonalnie zarządzać obiektami w sposób przyjazny środowisku i użytkownikom. Staramy się coraz częściej wdrażać ekologiczne usługi/rozwiązania, m.in. green building, green energy, green cleaning w Państwa obiektach. Nasz doświadczony zespół specjalistów przejmuje obsługę nieruchomości już z chwilą rozpoczęcia projektu, realizując potrzeby klienta przez okres realizacji inwestycji, odbiorów technicznych po kolejne lata eksploatacji nieruchomości. Właścicielom nieruchomości, developerom ATHENA oferuje szeroki zakres usług pokrywający wszelkie potrzeby właściciela i najemców w trakcie użytkowania nieruchomości. Optymalizujemy koszty poprzez proaktywny wybór dostawców towarów i usług oraz regularny monitoring świadczonych usług. W Państwa nieruchomości przeprowadzimy audyt, przygotujemy koncepcję obsługi technicznej oraz usług z nią zintegrowanych. Zapewnimy nie tylko komfort użytkowania nieruchomości, ale również podejmiemy działania mające na celu podniesienie wartości zarządzanego obiektu.

O wysokiej jakości naszych usług świadczy przede wszystkim:

[icon icon=”fa fa-qrcode” position=”icon-left” title=”nowoczesna technologia”]Wdrażanie nowych technologi w property management, pomagają zwiększyć efektywność, jakość usług oraz prestiż obsługiwanej nieruchomości.[/icon][icon icon=”fa fa-spinner” position=”icon-left” title=”implementacja usług “]Wdrażany projekt wykonywany jest według dokładnie przygotowanej procedury „start-up”, a czas wdrożenia opracowywany jest w zależności od jego  rodzaju, wielkości i wymagań klienta.[/icon]
[icon icon=”fa fa-universal-access” position=”icon-left” title=”doświadczony personel “]Zatrudniany z wieloletnim doświadczeniem, regularnie szkolony z obszaru property i facility management oraz usług infrastrukturalnych, BHP oraz obsługi Klienta.[/icon][icon icon=”fa fa-truck” position=”icon-left” title=”PROFESJONALNI DOSTAWCY”]Odpowiednio dobrani, certyfikowani i wyselekcjonowani dostawcy urządzeń, sprzętu, maszyn i usług zapewnia prawidłowe świadczenie usług na jak najwyższym poziomie.[/icon]
[icon icon=”fa fa-check-square-o” position=”icon-left” title=”kontrola jakości usług “]Cykliczna kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, kontrola jakości pracowników, usług i towarów naszych dostawców. Checklisty, e-raportowanie.[/icon][icon icon=”fa fa-signal” position=”icon-left” title=”WYSOKIE STANDARDY, NORMY”]Opracowane standardy i normy PM, sprzęt, urządzenia oraz usługi dostosowane do specyfiki obsługiwanego obiektu, opracowane plany budżetowe, budowlane i marketingowe podnoszące efektywność pracy.[/icon]

facility management servicesDo głównych usług property management należą:

CONSULTING PROPERTY MANAGEMENT

Firma ATHENA Property Management posiada rozległe i wieloletnie doświadczenie we wszystkich gałęziach branży FProperty Management. Jako dostawca wszelkich usług dla sektora Property Management Consulting (FM) jesteśmy w stanie w pełni służyć pomocą w zakresie doradztwa pod kątem optymalizacji działania Państwa nieruchomości.

Pragniemy, aby nasi klienci mogli skupić się na swojej podstawowej działalności i mogli osiągać zakładane cele. ATHENA Property Management nie tylko tworzy indywidualną koncepcję optymalizującą funkcjonowanie Państwa nieruchomości, ale również zapewnia jej szybką i sprawną implementację. Bez względu na to, w jakiej fazie cyklu życia jest Państwa nieruchomość, zawsze pokażemy możliwości optymalizacji kosztów i tego, co powinno zostać usprawnione.

Wierzymy w to, iż sukces Państwa firmy jest naszym sukcesem!

ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI
 • nadzór nad właściwą eksploatacją nieruchomości,
 • kontrola dostaw mediów,
 • monitoring obiektów i pomieszczeń,
 • zarządzanie i optymalizowanie kosztów eksploatacyjnych,
 • zarządzanie umowami najmu, kontrola ich realizacji,
 • rozliczenia z najemcami,
 • analizy i doradztwo w zakresie podnoszenia wartości obiektów,
 • dobór podwykonawców i nadzór nad nimi,
 • aktywne zarządzanie najmem i utrzymywanie relacji z najemcami,
 • regularne raportowanie,
 • zarządzanie księgowością,
 • nadzór nad przestrzeganiem standardów bezpieczeństwa,
 • regularny przegląd kosztów kontrahentów,
 • optymalizacja kosztów operacyjnych,
 • obsługa marketingowa nieruchomości.
OBSŁUGA TECHNICZNA OBIEKTÓW
 • naprawy, usuwanie usterek i awarii,
 • inspekcje, konserwacje, przeglądy,
 • zarządzanie gwarancjami,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • nadzór nad serwisami,
 • obsługa najemców, raportowanie,
 • pogotowie techniczne,
 • wykonywanie regularnych przeglądów instalacji i urządzeń wraz z kontrolą sprawności,
 • wykonywanie remontów i modernizacji,
 • obsługa Help Desk 24/dobę,
 • obsługa, nadzór i konserwacja instalacji technicznych.
ZINTEGROWANE USŁUGI
 • kompleksowe usługi sprzątające,
 • serwis dzienny i nocny,
 • pielęgnacja terenów zielonych,
 • odśnieżanie terenów zewnętrznych,
 • ochrona,
 • catering,
 • usługi DDD,
 • obsługa recepcji,
 • usługi pocztowe,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • doradztwo w zakresie remontów i modernizacji,
 • IT Support.

Property Manager – studia podyplomowe

ATHENA jest autorem licznych programów nauczania z obszaru property i facility management oraz usług sprzątających w Polsce i na Ukrainie na prestiżowych uczelniach i w instytutach. Studia prowadzone są w większości przez doświadczonych praktyków, menadżerów z polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji. Zapraszamy m.in na III edycję studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, kierunek: “PROPERTY MANAGER – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.”

więcej ….