• Poland, Ukraine
  • +48 42 203 12 23
  • biuro@athenapm.pl

RealizationREALIZACJE:

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu, Ukraina

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego w nowym sarkofagu nad nieaktywnym jądrem w elektrowni jądrowej w Czarnobylu , Ukraina. Zapewniło zmniejszenie różnic temperatur oraz zminimalizowanie efektu skraplania się zwiększając bezpieczeństwo sarkofagu (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszono mechanicznie, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi. Wykonawca sarkofagu – VINCI Construction.

Nadmorski apartamentowiec GREEN WOOD.

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego stropów i fundamentów (powierzchnia betonowa) przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszono mechanicznie, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Sąd Administracyjny i Apelacyjny. Obiekty pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków.

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 4,5 mm). Zastosowano Sferolit szary i został pokryty białym tynkiem elewacyjnym, nanoszono mechanicznie, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Osiedle mieszkaniowe „Nowa Arkadia” i „Korona Arkadii”

Osiedla mieszkaniowe „Nowa Arkadia” i „Korona Arkadii”. Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną pasów betonowych. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony pasów betonowych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszono mechanicznie.

hotel i kompleks mieszkalny

Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną ścian. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony ścian przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit barwiony zgodnie z kolorem elewacji i nakładany mechanicznie.

budynki szkoły średniej

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit kolorowano zgodnie kolorem fasady i nanoszono mechanicznie, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.