• Poland, Ukraine
 • +48 42 203 12 23
 • biuro@athenapm.pl

ApplicationZASTOSOWANIE

Sferolit posiada wysoki efekt izolacji akustycznej, która przyczynia się do zmniejszenia hałasu i wibracji, które są nie do uniknięcia w produkcji. Z wszystkich powyższych cech sferolitu tańsze niż wiele innych izolatorów cieplnych, zmniejszając tym samym koszty produkcji poważnej naprawy maszyn i urządzeń bez utraty jakości. Wysoka przyczepność do niemal wszystkich materiałów używanych w produkcji, elastyczność i łatwość zastosowania. Wysoka izolacyjność cieplna. Sferolit zmniejsza straty ciepła do 40 %. Dla przemysłu jest ważnym wskaźnikiem działając do -30’C, odporność na ogień i zdolność do wytrzymywania obciążeń statycznych i dynamicznych. Ponadto Sferolit jest całkowicie nietoksyczny i nieszkodliwy, więc można użyć tego materiału jako izolacji cieplnej w zakładach produkcji spożywczej, czy farmaceutycznej. Bardzo trwały: minimum 10-15 lat ochrony, który sprawia, że jego zastosowanie w obiektach przemysłowych jest ekonomicznie opłacalne.

ZASTOSOWANIE PŁYNNEJ TERMOIZOLACJI – WEDŁUG BRANŻY:

deweloperska

OBIEKTY:

 • mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne),
 • przemysłowe (zakłady produkcyjne),
 • logistyczne (magazyny, terminale),
 • handlowe, biurowe,
 • użyteczności publicznej,
 • służby zdrowia,
 • wojskowe,
 • i infrastruktura budynku: co, wod-kan, gaz.

transportowa

W TRANSPORCIE SEKTORA RUROCIĄGÓW:

 • ochrona rurociągów (gazowe, ropa, ciepłownicze),
 • izolacja węzłów cieplnych, stacji benzynowych.

przemysłowa

OBIEKTY:

 • izolacja pomieszczeń przemysłowych,
 • rurociągi, instalacje cieplne,
 • kontenery, cysterny,
 • izolacja i ochrona magazynów, stacji benzynowych,
 • ochrona urządzeń i maszyn przemysłowych,
 • zbiorniki i pojemniki do transportu,
 • ściany w magazynach, produkcji,
 • chłodnie, mroźnie, sklepy.

W TRANSPORCIE DROGOWYM:

 • naprawa karoserii, w tym chłodnie,
 • części mechaniczne, mechanika pojazdowa,
 • hangary, magazyny,
 • kanały,

rolnicza

OBIEKTY:

 • izolacja budynków gospodarstw rolnych,
 • izolacja wiat dla maszyn rolniczych,
 • pomieszczenia dla zwierząt,
 • magazyny,
 • szklarnie,
 • spichlerze,
 • infrastruktura techniczna co., wod-kan.,
 • ogrzanie inkubatorów – drób,
 • ochrona maszyn rolniczych.

W TRANSPORCIE MORSKIM I ŚRÓDLĄDOWYM:

 • kadłuby statków,
 • chłodnie,
 • mechanizmy maszyn załadunku i rozładunku, doki,

W TRANSPORCIE MORSKIM I ŚRÓDLĄDOWYM:

 • ochrona sprzętu do załadunku,
 • izolacja w hangarach i warsztatach,

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM:

 • zbiorniki technologiczne, wagony,
 • chłodnie, izolacja budynków,
 • mechanizmy załadunku i rozładunku,
 • izolacja budynków

SPOSÓB UŻYCIA PREPARATU SFEROLIT:

Sposób naniesienia:
przed naniesieniem płynu należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła na średnich obrotach, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie na oczyszczoną i gruntowaną powierzchnię za pomocą pędzla, wałka albo pistoletu do malowania nanoszony jest Sferolit. Jakość, jednorodność oraz funkcjonalność powłoki zapewnia 3-warstwowe naniesienie Sferolitu na izolowaną powierzchnię (dopuszczalne jest dodawanie wody w ilości nie większej niż 100ml na 1 litr preparatu). Wydajność w jednej warstwie wynosi 0,8 – 1,0 l / m2, w zależności od jakości przygotowanej powierzchni i sposobu nanoszenia. Czas wyschnięcia nałożonej warstwy przy grubości warstwy do 1mm przy temperaturze +20˚С i względnej wilgotności do 60% – 3 godz. Powłokę należy nanosić przy temperaturze powietrza od +5 do +35˚С. Maksymalna grubość nanoszonej każdej warstwy nie przekracza 1mm, kolejne warstwy powinny być nanoszone nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.